Informatieavond 6 april 2016 aanvang 20.00 uur

26 februari 2016

 

 

Geachte leden van de Business Club  's-Gravenzande,

In navolging op de algemene ledenvergadering van gisterenavond willen wij u als volgt informeren.  

Het bestuur van de Business Club heeft de afgelopen jaren met veel vertrouwen van de leden mogen opereren, waarbij wij altijd het doel voor ogen hebben gehad om uw belangen als lid zo goed mogelijk te behartigen. Gezien de terugkoppelingen die wij hier de afgelopen jaren altijd op hebben gekregen, heeft dit ons de indruk gegeven dat wij hierbij de juiste richting in zijn geslagen. Vanuit deze veronderstelling zijn de afgelopen jaren binnen het bestuur  beslissingen genomen, zoals bijvoorbeeld het besluit om ledenpassen met een betaalsysteem te introduceren binnen de Business Club.  

De afgelopen periode en met name op de algemene ledenvergadering van gisterenavond is ons nadrukkelijk gebleken dat een groot deel van de leden vanuit een enorme betrokkenheid veel beter geïnformeerd wenst te worden over de financiële en organisatorische gang van zaken en er ook prijs op stelt om betrokken te worden in de besluitvorming hierover. Wij zijn hier de afgelopen jaren niet op aangesproken maar inmiddels wel van  bewust. Wij hebben daarom besloten om veel meer inzicht in de gang van zaken te zullen gaan geven en het nadrukkelijk betrekken van de leden bij besluitvormingsprocessen na te willen streven.  

De beslissing van september 2015 over de introductie van de ledenpassen met een betaalsysteem wordt vooralsnog herzien. Wij zijn -bij voortschrijdend inzicht- tot de conclusie gekomen dat het niet juist is geweest dit besluit te nemen, zonder hierover eerst uitvoerig de leden van de Business Club te raadplegen. Verder willen wij jaarlijks een algemene ledenvergadering houden, waarin de financiële cijfers van het voorgaande jaar en de begroting moeten worden goedgekeurd en besloten wordt over voor de leden relevante onderwerpen. Ook de introductie van een kascommissie hoort hierbij. .

Wij willen daarom op woensdag 6 april  a.s. om 20.00 uur een  ledenbijeenkomst organiseren, waarin wij u willen informeren en met u van gedachten willen wisselen over:

  1. Een gedetailleerde financiële verantwoording over het boekjaar 2015, welke u van tevoren per e-mail zult ontvangen;
  2. Een gedetailleerde begroting over het boekjaar 2016, welke u van te voren per e-mail zult ontvangen; 
  3. De zienswijze van het bestuur over de toekomst van de business club
  4. De samenstelling  van bestuur- en commissieleden;
  5. De wijze waarop wij hierbij invulling willen geven aan de behoefte onder de leden om geïnformeerd te blijven over de gang van zaken en betrokken te worden in de besluitvorming;

Mede op basis van de bovenstaande onderwerpen willen wij vervolgens met u in overleg treden over eventuele organisatorische beslissingen die bijdragen aan de gezamenlijk vast te stellen doelstellingen van de business club en u ook door middel van stemming in deze besluitvorming betrekken. 

Wij hopen hiermee als bestuur een stap in de goede richting te zetten om de positieve sfeer die kenmerkend is voor de Business Club te herstellen en samen met u te werken aan een gezonde toekomst van een aantrekkelijke Business Club.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Business Club 's-Gravenzande 

 


« terug
Hosting, design & ontwikkeling door Komplot.