BC 's-Gravenzande wijziging bestuurs samenstelling

26 oktober 2017

 

 

In ons huishoudelijk reglement is opgenomen dat bestuursleden in beginsel twee termijnen van vier jaar in functie zullen blijven, waarna zij op grond van het rooster van aftreden zullen terugtreden. Johan van Staalduinen heeft zijn twee termijnen als secretaris inmiddels naar onze grote tevredenheid volbracht. Mede omdat wij nog niet geslaagd zijn in onze zoektocht naar een waardig vervanger van Johan, zijn wij zeer verheugd dat Johan heeft aangegeven zijn positie ook volgend jaar graag te blijven bekleden.

 

Cor van Trigt hebben we bereid gevonden om ons als bestuur te komen versterken in de functie van penningmeester.We zijn natuurlijk erg blij dat Cor met veel kennis van zaken de financiën van me over wil nemen, maar vooral ook blij omdat we met Cor een echte clubman erbij krijgen in het bestuur, die weet wat er speelt in de club en onder de leden en daarom vooral ook een perfecte sparringspartner voor ons zal zijn.

 

Dan is er helaas ook het moment aangebroken om afscheid te nemen van een bestuurslid die eerder dit jaar zijn functie wegens drukke werkzaamheden neer heeft moeten leggen, Rob Mesken.

 


Rob is sinds de oprichting van de BC ’s-Gravenzande na de fusie lid van de business club via zijn werkgever de Interactief Groep. Nadat fusievoorzitter René Beukers in 2011 heeft aangegeven zijn functie neer te leggen, heeft Rob hem tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2012 in de Spaanse Vloot opgevolgd. Rob heeft in het verleden hier op het sportpark gevoetbald bij Rood Wit en kende zodoende de club al goed. In zijn jaren als voorzitter heeft Rob zich keihard ingezet om bij te dragen aan de prominente plek die de Business Club inneemt binnen de vereniging FC ’s-Gravenzande. Er zijn in zijn jaren als voorzitter veel mooie en vooral ook goedbezochte events georganiseerd, die de meeste van ons nog prima voor de geest weten te halen. Zo was er tot twee keer toe het bezoek aan de tweede Maasvlakte, het bezoek aan de verlengde A4, een kennismaking met Scheveningen, maar er is één event dat ik daarbij toch graag even nadrukkelijk naar voren haal.

 


Zo had Rob via zijn werkzaamheden goede contacten bij IHC Merwede in Kinderdijk, waarvan we hebben begrepen dat het zelfs voor het koninklijk huis een opgave is om daar binnen te komen. Rob heeft echter toch voor elkaar weten te krijgen dat we –zij het met de nodige veiligheidsmaatregelen- een bezoek hebben mogen brengen aan deze internationale uithangbord van Nederland.

 

 

 

We hebben tijdens de rondleiding kunnen zien wat er allemaal bij komt kijken om deze onvoorstelbaar grote zeeschepen te produceren. Als bestuur waren we vorig jaar erg blij dat nadat Rob had besloten om af te treden als voorzitter, zijn bijdrage wilde blijven leveren aan de Business Club in de rol van bestuurslid commerciële zaken. Omdat de economie op dat moment in een stroomversnelling kwam, betekende dat ook dat de werkdruk bij de Interactief Groep enorm is toegenomen. En al vrij snel kwam Rob dan ook tot de onvermijdelijke conclusie dat zijn drukke werkzaamheden binnen de Interactief Groep helaas niet langer te combineren waren met zijn functie als bestuurslid binnen de Business Club.  Een logische keuze, maar we willen je daarom wel enorm bedanken voor je enorme inzet die je vooral tijdens je periode als voorzitter hebt geleverd die voor een belangrijk bij heeft gedragen aan het succes van onze business club. Rob heel erg bedankt. 

« terug
Hosting, design & ontwikkeling door Komplot.